Driftshåndbok

for Oppdal Flyplass, Fagerhaug

Driftshåndboka er et redskap for oss som driver flyplassen og setter opp reglene for hordan den skal drives og brukes. Driftshåndboken skal være tilgjengelig i brukerklubbenes klubblokaler. Som bruker er du hvert kalenderår pliktig å lese kapittel 5 i driftshåndboka. Du skal signere for dette i protokoller hos den enkelte brukerklubb.

15 Instruks for Flyplasssjef (FPS)

Du kan også laste ned hele driftshåndboken