Støyrestriksjoner

for Oppdal Flyplass, Fagerhaug

Støy er et problem for naboer ved de fleste flyplasser her i landet, og Fagerhaug er ikke noe unntak. Særlig er det et problem for de som har hytte ovenfor flyplassen, og skal til Oppdal i helgen for å slappe av. Vi har derfor fått inn en del begrensninger på vår aktivitet i den nåværende konsesjonen og instruks for brukerene. For det første har vi fått reduserte åpningstider i helgene, og for det andre er det krav om støysvake fly/støydemping.

NTNU Fallskjermklubb og NTNU Flyklubb har derfor investert store summer på støydemping av flyene de normalt opererer fra Fagerhaug. NTNU FSK har støydempet hoppflyet sitt med eksospotte og tre-bladet propell. NTNU Flyklubb har byttet ut sin Piper Pawnee med en Dynamic WT-9 for å trekke opp seilflyene. Dette er et lett og aerodynamisk slepefly i mikroflyklassen. Med en trebladet climb-propell og mye mindre motor gir dette drastisk redusert støy i forhold til tidligere. I tillegg er drivstofforbruket redusert til en tredel, og de kan nå bruke blyfritt drivstoff.

For å ytterligere begrense støyplagene for naboene har vi innført forbud mot å fly over hytteområdet og revefarmene ved Oppdal under 3000ft AGL. I tillegg streber klubbene etter å bruke bestemte ruter for ikke å plage naboene mer enn nødvendig.

Avgang

Ved avgang bane 25 (dvs. mot Oppdal sentrum) anbefales venstresving ut i dalen med passering E6 i god avstand før gården Krokan på andre siden av vegen. Ved avgang bane 07 (dvs. mot Fagerhaug) anbefales høyresving ut i dalen før Fagerhaug sentrum. Ved begge avgangsmønstre unngår vi overflyging lavt over naboer til flyplassen. Begge mønstre gir også god sikkerhet for seilflyene ved et eventuelt tidlig linebrudd, slik at man kan bruke jordene sør for plassen til nødlandingsområde. Se kartskissen under for illustrasjon av disse flymønstrene.

Sleperuter for selifly

Som seilflyger er man interessert i å ble slept dit hvor det stiger, uten å ha slept høyere enn nødvendig. Normal slepehøyde for Oppdal er fra 2000 – 3000 fot. For å spare naboene er man også interessert i at hvert slep varer så kort som mulig. Det er derfor viktig at man utnytter de stigområdene som måtte finnes rundt flyplassen i slepet. Dette gir også god økonomi for driften av slepeflyet

Normal sleperute etter avgang er å fortsette oppstigningen i dalsiden på sørsiden av plassen. Ved 2000ft kan man eventuelt krysse dalen og gå på nordsiden av plassen dersom det skulle være aktuelt (det ligger ofte en lebølge fra Blåøret her når vinden kommer fra SV).

Opp og nedstigningsområde for hoppfly

I likhet med seilflygerne er også hopperne interessert i å utnytte stigområder under hoppflyging for å klatre fortest mulig til dropphøyde. Dropphøyden kan variere fra 2000 – 10 000 fot. Der er i hoppinstruksen (Kap 5.7.4) gitt klare føringer for hvordan droppinnlegg (særlig for lave løft) skal utføres for å unngå overflygning av hytteområdet ovenfor flyplassen.

Kart med støy-sensitive områder

Det er viktig at alle fartøysjefene på motorfly sørger for å spre sin flyging over et størst mulig område og lengst mulig vekk fra nærområdet til Oppdal flyplass slik at enkeltområder ikke blir for mye støybelastet. Noen områder har ytterligere restriksjoner på overflyving grunnet støy.

Kartet under viser de områder hvor det er forbudt å fly under 3000 fot AGL. Overflyging i større høyder bør også unngåes.