Styre og Stell

Styret

Leder: Helge Titlestad NTNU Fallskjermklubb

Styremedlemmer:

Arvid Langseth Våningshuset AS

Anders Nonstad Oppdal kommune

Erik Solli NTNU Flyklubb

Odd Asbjørn Nyberg Oppdal Flyklubb
Varamedlemmer:

Otto Vollan Oppdal Flyklubb

Olav Revhaug Våningshuset AS

Jan Erik Arendal NTNU Flyklubb

Stian Andre Stene NTNU Fallskjermklubb

Andre verv

Flyplassjef: Odd Nyberg
Revisor: Berit Qvarme, BDO AS