Styre og Stell

Styret

Leder: Odd Nyberg Oppdal Flyklubb

Styremedlemmer:

Arvid Langseth Våningshuset AS

Ulf Hustad NTNU Flyklubb

Helge Dale Titlestad NTNU Fallskjermklubb

Halvard Fjeldsetnes Oppdal kommune
Varamedlemmer:

Jan Erik Arendal NTNU Flyklubb

Johan Jensen Oppdal kommune

Anders Opsal Mæland NTNU Fallskjermklubb

Olav Revhaug Våningshuset AS

Otto Vollan Oppdal Flyklubb

Andre verv

Flyplassjef: Odd Nyberg
Revisor: Berit Qvarme, BDO AS